Max Stern

Al in zijn vroege jeugd was Max Stern sterk geïnteresseerd in reeksen, patronen, rasters en structuren. Gedurende ruim veertig jaar maakte hij werken die hierop gebaseerd zijn. Sinds enkele jaren is hij al dit werk op een min of meer uniforme wijze aan het uitwerken in de serie “Interferences”. De uitgangspunten binnen deze serie zijn redelijk beperkt, maar de mogelijke uitwerkingen daarvan zijn vrijwel oneindig. Het werk dat hij maakte in de afgelopen veertig jaar heeft hij samengebracht in het boek “Max Stern | Interferences”. Meer informatie hierover onder de afbeelding.

maxstern.nl

Boekwerk Max Stern | Interferences Edition 2

Dit boek is geen catalogus met afbeelding van het werk van Max Stern; het is het werk zèlf. De dingen die Max Stern maakt komen voort uit zijn fascinatie voor getallen, systemen, rasters, structuren en patronen. Daaraan liggen vrijwel altijd getalmatige reeksen ten grondslag die op verschillende wijzen kunnen worden verwerkt en gecombineerd, en waarin de cijfers vervangen worden door grafische elementen, in verschillende kleuren en meerdere lagen. Het veld waarop dit alles zich afspeelt is per definitie een vierkant vlak.

De getallenreeksen hebben uiteenlopende oorsprongen, zoals de eerste miljoen cijfers van het getal Pi, de eerste 10.000 priemgetallen en de 9.999 afstanden hiertussen, getallenreeksen van magische vierkanten, een reeks cijfers die werd afgeleid van de opzet voor dit boek, de reeks van Fibonacci et cetera. De resultaten hiervan leveren visueel waarneembare beelden op. Maar hij kan het ook omkeren en een bestaand beeld vertalen naar cijferreeksen en deze weer omzetten naar grafische elementen. De hiervoor gebruikte beelden variëren van zelf gemaakte foto’s tot historische schilderwerken en screenshots van websites.

Omdat dit boek het eigenlijke werk is heeft Max Stern hiervoor het volgende concept ontwikkeld: het boek bevat 396 pagina’s en de eerste oplage bedraagt tien exemplaren. De prijs hiervan bedroeg een euro per pagina, dus 396 euro. Nu deze eerste oplage is uitverkocht wordt een tweede oplage gedrukt: tweemaal zo veel, en tweemaal zo duur. Enzovoorts. De attractie van een vroege oplage is dus de betaalbaarheid en de zeldzaamheid. De eerste vier oplagen (totaal 150 stuks) zullen ongewijzigd blijven, behalve het omslag en de nummering per editie, welke op iedere pagina staat aangegeven. Vanaf de vijfde oplage kunnen werken worden vervangen door nieuwere of eerder niet geplaatste dingen. De omvang zal altijd 396 pagina’s blijven. Ieder boek wordt genummerd en gesigneerd en voorzien van een unieke en controleerbare codering gebaseerd op een magisch vierkant van 6×6. Per editie worden twee extra (artist proof) exemplaren gedrukt die voor het archief van Max Stern zelf zijn bedoeld.

U kunt het boek hier bestellen

maxstern.nl