Het Elastisch Perspectief

 35.00

ISBN: 978-90-77794-10-4, 136 blz., januari 2012
Formaat: 24,0 (h) x 34,0 (b) x 1,8 (d) cm. Gewicht: 1100 gram.

Categorie:

Beschrijving

Kunst in Carnisselande

Deze uitgave vormt het afsluitende project van Het Elastisch Perspectief, een kunstenplan dat over een periode van vijftien jaar werd gerealiseerd in de Vinex-locatie Carnisselande te Barendrecht.
Het plan werd ontwikkeld en begeleid door Albert Kliest en Joost van Hezewijk. In een viertal essays belichten Jeroen Boomgaard, David Hamers, Peter Nijenhuis en Alex de Vries de verschillende landschappelijke, stedebouwkundige, sociaal-maatschappelijke en artistieke aspecten van het plan en de realisatie daarvan.
De fotografen Korrie Besems en Hans Wilschut leveren ieder op een specifieke wijze een beeldverslag van de wijk en de door een twintigtal kunstenaars gerealiseerde kunstwerken.
Redactie, samenstelling en realisatie van dit boekwerk waren in handen van Stern/Den Hartog & De Vries.
Een uitgave van de gemeente Barendrecht i.s.m. uitgeverij De Zwaluw.