Ger Dekkers

Ger Dekkers (1929)
Kunstenaar die met fotografische middelen zijn ideeën over de waarneming van het landschap, de beïnvloeding van de natuur door culturele ingrepen, in beeld heeft gebracht. Hij is vooral bekend door het landschap in een perspectivische verschuiving van een reeks beelden te presenteren. Daarmee bepaalt hij de positie van de mens ten opzichte van wat hij ziet.