Leon Adriaans

Leon Adriaans is de schilder pur sang. In 2004 overleed hij, 60 jaar oud, want het was klaar. Wij zijn echter nog lang niet klaar met Leon Adriaans want zijn kunstenaarschap is nog maar voor een heel klein deel in de werkelijke waarde, die vooral spiritueel van aard is, geopenbaard. Leon Adriaans werkte op een boerderij in het Sterrenbos bij St. Michielsgestel waar hij een universum voor de schilderkunst creëerde. Ogenschijnlijk werkte hij vooral voor zichzelf en zijn naaste omgeving waarin hij zich met zijn werk als boer op het land en met beesten leek af te schermen voor invloeden van buiten af. Maar Adriaans was de schilderkunst in alle gradaties zeer zuiver toegedaan en ontwikkelde een samenhangend oeuvre dat de positie van de schilder in de wereld en de geschiedenis op een verhelderende manier recht doet. Hij schilderde de ‘klassieke’ thema’s, zoals in dit geval ‘moeder en kind’ in het licht van de werkplaats van de schilder en de opdracht die de kunstenaar zich moet stellen.

Adriaans was een schilder met visie: een eigen kijk op licht, verf, ondergrond en de betekenis van zijn onderwerpen. Hoe valt de wereld door het atelierraam naar binnen op zijn doek? Hij verhield zich direct tot de eeuwenoude religieuze, christelijke thematiek van de lijdende mens en onderwerpen als vruchtbaarheid, seksualiteit, geboorte, leven en dood en hoe hij daar als kunstenaar een persoonlijke verhouding mee aanging, zich rekenschap gevend van de voorbeelden in de schilderkunst die hij een eerbetoon bracht en  schilderkunstige opvattingen waartegen hij zich verzette. “Ge moet schilderen met alles wat ge in uw donder hebt,” schreef hij. In het zelfgekozen, door zijn aard afgedwongen, Brabantse aardse leven dat hij leidde, dwong hij af dat zijn schilderkunst iedere beperking moest ontstijgen en overal zou kunnen functioneren. Kijk naar dit bedachtzame, maar tomeloze werk en wees overtuigd van de enorme vitaliteit en waarde van een ongekend oeuvre.
In 2008 publiceerden wij de uitgave “Leon Adriaans – Het leven schilderen is pakkend”.

Via deze link kunt dit boek, en andere uitgaven over Adriaans, bestellen.