Max van Aerschot • Stadsbouwmeester Haarlem stad en regio

 24.99

Beschrijving

Van 2008 tot 2018 vervulde Max van Aerschot de functie van stadsbouwmeester. In de tien jaar van zijn aanstelling heeft hij talloze ideeën geopperd, plannen gemaakt, visies ontwikkeld, bijgedragen aan discussies en debat, voorlichting gegeven, expertmeetings georganiseerd, ateliers opgezet en zoals het een onafhankelijk adviseur betaamt gevraagd en ongevraagd bijgedragen aan beleidsontwikkelingen en de bestuurlijke uitvoering daarvan.
Deze publicatie blikt daarop terug aan de hand van dertien interviews met mensen met wie Van Aerschot heeft samengewerkt: politici, bestuurders, projectontwikkelaars, historici en architecten.
Verder bevat deze publicatie de documentatie van een tiental visies en adviezen die in de periode 2008-2018 door hem opgesteld en begeleid zijn. Ze geven blijk van wat de regionale inbedding voor de stadsontwikkeling betekent en van een visionaire blik die vijftig jaar vooruit durft te denken.